ตารางรอบบิน

ส่งด่วนทางอากาศ/ส่งสินค้าจากไทยไปเกาหลี

ตรวจสอบตารางรอบบิน


** รอบการขนส่งมีการเปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห์ โปรดตรวจสอบก่อนส่งสินค้าทุกครั้ง
** ตารางรอบบินที่ระบุไว้ล่วงหน้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องด้วยเหตุสุดวิสัย หรือพื้นที่ของเครื่องบินไม่เพียงพอในการโหลดสินค้า ทางเราจะทำการแจ้งให้คุณทราบและจะรีบดำเนินการจัดส่งให้โดยเร็ว

** ก่อนถึงรอบตารางบิน 1 วัน คุณต้องทำการส่งสินค้ามายังบริษัท เพื่อให้ทางเราได้ทำการตรวจสอบสินค้าและทำการแพ็คสินค้า

** การจัดส่งสินค้าจะถึงปลายทางผู้รับภายใน 3 วัน นับจากวันที่สินค้าทำการส่งออก หากรอบจัดส่งตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของไทยและเกาหลี อาจใช้เวลาในการจัดส่ง 5-10 วัน