อัพเดทข่าวสาร ** ข้อควรระวังในการใช้บริการจัดส่งสินค้า (จัดเก็บ/คืน) **

NikoNiko Oil
7 Nov 2023
จำนวนผู้เข้าชม 75

ขอบคุณที่เลือกใช้บริการจัดส่งกับ นิโกะ นิโกะ มาร์เก็ต 


เนื่องจากมีผู้สั่งสินค้าโดยใช้ที่อยู่ของบริษัทเป็นจำนวนมาก โดยที่ไม่ได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้า

อาจทำให้พัสดุของคุณไม่ได้รับการตรวจเช็คได้ทัน และออกตามรอบบินที่กำหนด

เราขอความร่วมมือจากคุณเพื่อให้เราสามารถให้บริการที่ปลอดภัยและสะดวกสบายต่อไปได้


(1) การใช้ที่อยู่ในการจัดส่ง

- โปรดใช้เฉพาะในกรณีที่คุณจัดส่งไปยังเกาหลีเท่านั้น

- หากคุณใช้ที่อยู่จัดส่งโดยไม่ได้รับคำปรึกษาหรือข้อตกลงกับตัวแทนจัดส่งล่วงหน้า

มีความเสี่ยงที่สินค้าทั้งหมดจะถูกส่งกลับไปยังผู้ขาย หรืออาจสูญหาย/เสียหาย และเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อเสียใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้


(2) การใช้บริการรับพัสดุและจัดเก็บพัสดุ

- หากต้องการใช้บริการกรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน เพื่อให้เราได้จัดเตรียมยานพาหนะสำหรับเข้ารับพัสดุ

- จะมีค่าธรรมเนียมการจัดเก็บพัสดุเพิ่มเติม

(100 บาท - 4,000 วอน ต่อวัน/ชิ้น สำหรับสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กก. และ 55 ซม. , 200 บาท - 8,000 วอน 

สำหรับอุปกรณ์ออกกำลังกาย และสิ่งของขนาดใหญ่)

- บริการรับพัสดุสามารถใช้ได้เฉพาะที่อยู่ในกรุงเทพฯ และต้องยืนยันที่อยู่ล่วงหน้า (15,000 วอน - 20,000 วอน หรือ 350 - 500 บาท )

- สินค้าที่ไม่สามารถจัดเก็บหรือจัดส่งไปยังเกาหลีได้ โดยที่คุณไม่ได้แจ้งเราล่วงหน้าจะถูกจัดส่งคืนหรือกำจัดทิ้ง


(3) สินค้าที่ส่งคืน

- อาจถูกส่งคืนเนื่องจากพัสดุไม่ผ่านการตรวจจากสายการบินแม้จะมีการยืนยันล่วงหน้าแล้วก็ตาม

- สินค้าที่ไม่ผ่านการตรวจจะถูกส่งกลับมายังที่อยู่ของ และส่งคืนให้กับคุณหรือผู้ขายอีกครั้ง

- ค่าธรรมเนียมการคืนสินค้า 8,000 วอน หรือ 200 บาท รวมค่าส่งทางไปรษณีย์แล้ว


** สินค้าที่ต้องมีเอกสารเฉพาะในการส่ง ได้แก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ในบ้าน เช่น แท็บเล็ตพีซี โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป เป็นต้น

** สินค้าต้องห้าม แอลกอฮอล์ สิ่งมีชีวิต พืช สัตว์ ฯลฯ

เราจะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายต่อสินค้า และหากถูกส่งคืนสินค้าดังกล่าวที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น

0